[Audio Truyện] Duyên Kỳ Ngộ

Tác Giả: Trang Trang

Dịch Giả: Nguyễn Thành Phước

Người Đọc: Chảnh

DKN

 

Download – Quyển 1

Chương 1

Chương 2

Chương 3

Advertisements

One thought on “[Audio Truyện] Duyên Kỳ Ngộ

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s